A diszlexia tünetei 2017-05-05T09:33:05+00:00

 A diszlexia tünetei

  1. Az olvasás – írásban fellépő tünetek

I/A Az olvasás hibái

  1.  betűtévesztések
    • vizuális hasonlóság pl. f-t, n-h
    • akusztikus hasonlóság pl. g-k, d-t
    • vizuális+akusztikus hasonlóság pl. b-d, m-n
    • é-ó, á-ó csere esetén rövidlátásra kell gyanakodni
  2. betűkihagyások és betoldások – a szóanalízis zavarát jelzi pl. friss-fis, friss-firis
  3. szótagkihagyások és betoldások – súlyos diszlexiánál fordul elő
  4. reverziók, inverziók – az összes megfordítás jobb bal irányban pl. b-d, p-q, felülről lefelé pl. t-f, u-n, w-m, betűsorrend pl. el-le, sütkérezni-sütkérezin – általában 2. osztályban lép fel, amikor már több betűt próbál áttekinteni
  5. rossz kombinációk – minden haladottabb olvasó a kombináció segítségével olvas, nem betűzi ki az egész szót, hanem néhány karakterisztikus betűből globális szóképet alkot és kitalálja azt. Ebben segít a bő szókincs, a szövegösszefüggés. A rossz kombináció számít olvasási hibának pl. Íme-Imre, kapa-kalapács
  6. elővételezések – a szóban előforduló különféle betűk közül válik kettő azonossá, a szó közepén lévő hasonul a szó végéhez pl. csőre-csere
  7. perszeverációk – a szavak függőleges oszlopokban való olvasásakor megtapadhat a gyermek az előző szó egy betűjénél, amit tovább visz a következő szóra pl. nyájas után gyanús nyanus lesz
  8. szóroncsok – ha a betűk 50%-a téves vagy rossz helyen van. Teljesen torzítja a szöveget súlyos esetben pl. könnyű – kunu
  9. ismétlések – nagyon gyakoriak, a gyermek többször nekirugaszkodik 1-1 szónak 1. osztályban még elfogadható
  10. a betűk összeolvasásának súlyos megkésése kezdő olvasóknál – ha még decemberben is szétesnek a két betűből álló szótagok
  11. a szó olvasásának megtagadása – a gyermek úgy érzi, nem bír tovább olvasni, esetleg sírásba menekül

Ezek a tünetek nem diszlexiásoknál is előfordulhatnak, de ritkán, diszlexiásoknál gyakran.

 

I/B Az olvasás tempójának lassúsága

I/C A szövegértés zavara

Diszlexiásnak tekintjük azt a gyermeket, aki a három tünetcsoport közül akár csak egyben súlyos lemaradást mutat

  1. A beszéd területén megnyilvánuló tünetek:

Nyelvileg fejletlen, elmaradott, későn indul meg a beszéd, többen pöszék, vagy azok voltak. Gyenge a szókincsük:

  • kevés az aktív szókincsük
  • szótalálási nehézségeik vannak
  • nehezen tanulnak új szavakat
  • szegényes a mondatalkotásuk
  • gyenge a szövegemlékezetük

III. A magatartásban fellépő tünetek:

  • következhetnek a gyermek adottságaiból, vagy
  • a sok kudarcélmény következtében alakul ki.

Magatartási zavar:

  • agresszivitás: veszekedés, irigység, csúfolódás, dac, a tanórát zavaró viselkedés
  • kompenzáció: bohóckodás, felvágás, veszélyes merészség, sok édesség evés
  • félelemmel teli visszahúzódás: kapcsolatfelvétel kerülése, szorongás, depresszió, félelem az iskolától Ehhez szomatiks tünetek is társulhatnak, pl. hányás, evési, alvási zavar, dadogás, tick, ekcéma. Pozitív kompenzáció lehet az elfogadó környezetben pl. az intenzív házimunkába való bekapcsolódás.
  1. Egyéb területek:
  • előfordulhat fejletlen ritmusérzék
  • dominanciazavar/kezesség kérdése
  • nehezen kialakuló testséma
  • ügyetlen finommozgások
  • rossz téri és idői tájékozódás