Alapítványunk 2021-04-09T14:53:53+00:00

“Kölcsey-Iskoláért” Alapítvány

adószám: 19111036-1-08
számlaszám: 10103379-08389226-00000000

Az alapítvány célja alapító okirata szerint az alábbi közhasznú tevékenységek folytatása:

 • az iskolában folyó nevelő-oktató munka színvonalának fejlesztése,
 • a rászoruló iskolai tanulók támogatása,
 • a tanulók képességeinek fejlesztése,
 • az ismeretterjesztés kiszélesítése.

A pénzadománnyal való támogatás módozatai:

 • a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása (rendelkező nyilatkozat kitöltése a befizetett adó 1 %-áról),
 • a Budapest Banknál vezetett 10103379-08389226-00000000 számú számlánkra történő átutalás,

Kimutatás az 1%-os felajánlásokról

Az alapítvány segítségével megvalósított fejlesztések, támogatott területek:

 • eszközfejlesztés (számítógépek, szoftverek, fénymásolók, audiovizuális eszközök, udvari játékok, stb.),
 • az iskolai könyvtár állományának gyarapítása,
 • kiadványok megjelentetése (iskolai újság, évkönyv),
 • a Kölcsey-hét rendezvényeinek támogatása,
 • iskolai rendezvények segítése (Mikulás, farsang, tematikus kirándulás, diáknap, stb.),
 • tanulók jutalmazása (tanulmányi versenyek, tanév végi jutalmak),
 • rászoruló tanulók támogatása (kirándulási, táborozási költségek, stb.)

Az alapítvány támogatási forrásai:

 • a személyi jövedelemadóból felajánlott 1 %-ok,
 • szülői támogatások,
 • tanulói támogatások (papírgyűjtés, stb.),

A “Kölcsey-Iskoláért” Alapítvány a 2019. évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból 1.510.995 Ft-ot kapott számlájára. Az összeget az alábbiak szerint használta fel:

 • Filagória építése
 • Kölcsey-hét megrendezése,
 • iskolai rendezvények, karácsony, farsang, diáknap támogatása,
 • számítástechnika fejlesztése,
 • tanulmányi versenyek, rendhagyó órák megrendezése,
 • tanulók jutalmazása, támogatása,
 • eszközvásárlás,
 • versenyek, ünnepélyek lebonyolítása,
 • helyiségek és bútorzat karbantartása.

Az alapítvány köszöni a felajánlásokat és a támogatásokat!