Érzékenyítő program 2021-04-09T14:52:21+00:00

A csönd birodalmában

Érzékenyítő foglalkozás a 4. évfolyamon
Iskolánk érzékenyítő programja keretében minden ősszel ellátogat a negyedik osztályosokhoz Orbán Evelin siket animátor.
Vendégünk foglalkozások keretében mutatja be a siketek világát, a mindennapi nehézségeiket, és a hozzájuk való helyes viszonyulás módját.
Az animátor célja az empatikus, befogadó szemlélet közvetítése a gyerekek felé. A foglalkozások izgalmas és érdekes interaktív, fejlesztő játékokkal zárulnak: szájról olvasással és jeleléssel próbálhatnak kommunikálni a gyerekek.

ÚT EGYMÁSHOZ

Érzékenyítő program a 7. évfolyamon
2017-ben-az országban egyedülálló módon- a Győr LEO Klub tagjai kortárs segítő képzésen vettek részt. A programot Árnics Katalin gyógypedagógus vezetésével az Autizmus Koordinációs Iroda szakemberei tartották az ifjúsági szervezet tagjai számára. A képzés során megszerzett tudás segítségével Győr város és környékének általános iskolái számára tudnak segíteni a középiskolások. Háromórás foglalkozások keretében igyekeznek megértetni az autizmus lényegét a fiatalabb társaikkal.
November és december hónapban iskolánkba látogatott el a szervezet elnöke Marton Nikolett és alelnöke Katavics Anna Rebeka. A Kazinczy-gimnázium 11. évfolyamos tanulói a 7.a és c. osztályokban tartottak foglalkozásokat az autizmusról. A lányok, Niki és Bekka interaktív, játékos feladatok segítségével vázolták fel az autizmussal kapcsolatos tudnivalókat, s érzékeltették annak lényegét. Beszéltek arról, hogy miben mások az autizmussal érő emberek.
A kölcseys diákok a program során megtanulták, hogy el kell fogadni a különleges embereket, továbbá fontos, hogy segítsük őket nehézségeik megoldásában.

SEGÍTENI JÓ!

Érzékenyítő program a Kölcseyben

Megtapasztalni a fogyatékosságot – ez a fő célkitűzése az iskolánkban rendszeresen megrendezésre kerülő érzékenyítő napnak. A programon az ötödik osztályos tanulók a látássérült emberek világával találkozhatnak a Patrónus Lions Club Győr önkéntesei segítségével.

A komplex érzékenyítő program keretében tanítványaink a vakok és gyengén látók élethelyzeteivel, támogatásuk lehetőségeivel, módjaival ismerkedhetnek meg. Kipróbálhatják, milyen látás nélkül, a többi érzékszervre támaszkodva létezni. A gyermekek bekötött szemmel hétköznapi szituációkat gyakorolhatnak, szimulációs szemüvegeken keresztül megtapasztalhatnak néhány szembetegséget. Megtanulhatják a kapcsolatfelvétel, a párbeszédindítás helyes módját látó és nem látó emberek között. Az diákok szimulációs pályán átélhetik a vakon közlekedés nehézségeit, megismerhetik a látássérült ember vezetésének helyes módját.

A tapasztalat útján történő tanulás, a saját élmény megszerzése által a gyermekek megtanulhatják, hogy látássérülten is lehet teljes életet élni, továbbá azt, hogy a környezete iránt érzékeny, segíteni kész és képes ember a közösség javát szolgálja.

( A programok Frühwirth Ildikó és Bőhmné Cséka Bernadett szervezésével valósultak meg.)