Iskolatörténet 2021-04-09T14:36:08+00:00

Iskolánk története

Győr-Nádorvárosi Szent Imre Herceg Magyar Állami Elemi Népiskola

Iskolánkat 1928-ban kezdték el építeni, és 1929. szeptember 5-én kezdődött el a tanítás. Az első tanév 8 tanteremben, 307 tanulóval és 7 tanárral indult el. Jól felszerelt szertár, tornaterem, udvari sportpálya várta az ifjúságot. Az intézményben hatéves mindennapi és hároméves továbbképző tanfolyam működött. Az 1940/41-es tanévben megindult az oktatás a hetedik évfolyamon is. Állami iskola volt, de az egyházi nevelés is fontos szerepet játszott az oktatásban és nevelésben. Az tananyagból hiányzott az idegen nyelvek tanítása, ugyanakkor fakultatív rendszerben megkezdődött a német nyelvű képzés. A háborús események során a tornatermet a hadsereg rendelkezésére kellett bocsátani. Az épületben és a felszerelésben károk keletkeztek.

Szent Imre úti Állami Általános Iskola

1946-tól új néven működött tovább az intézmény. A nyolc évfolyamos általános iskola egy első és egy ötödik osztállyal indult. Az új tanterv megszüntette a kötelező hitoktatást, és bevezette az orosz nyelv tanítását. Ebben az időben külön igazgatás alatt fiú- és leányiskola működött, húszfős tantestülettel. Megalakult a Szülők Pártoló Egyesülete, majd az úttörőcsapat, mely a Dózsa György nevet vette fel.

Vörös Hadsereg úti Állami Általános Iskola

1950-től az iskola az akkori politikai elvárásoknak megfelelően a kommunista ember nevelését szolgálta. Az 1956-os forradalom idején a nevelők és tanulók közül sokan külföldre távoztak. Az 1957-es tanfelügyeleti látogatás megállapította, hogy a szellemiség jó, a nevelőtestület egységes . Újjászervezték a kisdobos- és úttörőéletet. A sport egyre nagyobb jelentőségű lett, minden évben kiemelkedő esemény volt a tornavizsga. A könyvtárat is bővítették.

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Zalka Máté Általános Iskola

Az 1959/60-as tanévben a tanulók létszáma 585 fő volt. Bevezették az alsó és felső tagozat váltását. Megtörtént a szaktantermi oktatás kialakítása. Jelentős változást hozott az iskola életébe, amikor elkészült a napközi otthon épülete. Az osztálylétszámok növekedtek, gyakoriak voltak a negyvenhat fős csoportok. A 1970-es években a sok tanuló elhelyezése komoly gondot jelentett, az épület bővítése állandóan napirenden volt. Az 1978-as új nevelési-oktatási terv sok munkát, felkészülést igényelt a tantestülettől. Énekkar, zenekar alakult, a könyvtárat továbbfejlesztették, bővült a szakköri munka. 1982-től ötnapos munkarendet vezettek be. Pál Árpád igazgatósága idején, 1983-ban elkészült az új épület, a sportpálya, és szépült az udvar. Az iskolában ekkor már csak délelőtt folyt tanítás.

Megindult az angol nyelv oktatása. Önálló könyvtárhelyiség kialakítására került sor, amely alkalmas volt könyvtári órák megtartására is. A számítástechnika oktatása 1986-ban kezdődött. Bevezetésre került a mindennapos testnevelés, megalakult a Herkules DSE. Az évente visszatérő sportesemények közé tartozott a Zalka Kupa futóverseny és kézilabdatorna. Hagyománnyá vált az iskola névadójáról való megemlékezés. A Zalka-napok keretében egy héten át minden nap egy-egy rangos eseményre került sor. 1986-ban első alkalommal megjelent iskolaújságunk, melyben a szerkesztők beszámoltak a tanév jelentős eseményeiről, bemutatták a tanulmányi munkában és a sportban kiemelkedő tanulókat.

A következő tanévben először rendeztük meg az Ezüst-toll városi helyesírási versenyt. Az angol nyelv mellett elkezdődött a német oktatása is. Az oktatási törvény szellemében új gyermekszervezet alakult, Zalka Diákszervezet néven.

Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

1992 januárjában vette fel iskolánk a Himnusz költőjének nevét. Azóta minden évben a Kölcsey-hét keretében sokszínű, tartalmas rendezvénnyel emlékezünk névadónkra. Az 1993-ban elfogadott Közoktatási törvény szellemében elkészült pedagógiai programunk. Pedagógiai hitvallásunk fő alapelve a gyermekközpontúság, amelyen a pozitív késztetést, a bizalmat, a sikerhez való segítést és a szeretetet értjük. 1997-ben iskolánk a Kismegyeri Tagiskolával, három évvel később a Kismegyeri Tagóvodával bővült.1999-től vezetjük az iskola Aranykönyvét, amelyben a fontos eseményeket dokumentáljuk. 2000 májusában látogatott első intézményi csoportunk névadónk szülőföldjére, azóta kétévente rendezzük a Kölcsey-túrákat. Az Apáczai Kiadó által adományozott bázisiskola címet a 2003-as tanévzárón vettük át. 2005-től angolból és németből a második idegen nyelv oktatása is megindult a hetedik és nyolcadik évfolyamon. Környezettudatos munkánk elismeréseként 2008-ban megkaptuk az Ökoiskola – és 2015 őszén az Örökös Ökoiskola címet.

Iskolánk kialakult pedagógiai arculattal rendelkezik. Tanulói létszámunknak köszönhetően (700 fő feletti) Győr megyei jogú város jelentős közoktatási intézménye vagyunk. Az elmúlt évek országos mérésein tanulóink kiváló eredményeket értek el. Tanáraink között sok meghatározó szakmai tekintély, iskolát teremtő személyiség van. Tanulóközösségünket érzékeny, céltudatos és többségében szorgalmas diákok alkotják. Tevékenységünket a Szülői Szervezet és a Kölcsey Iskoláért Alapítvány is segíti, támogatja. Gyakran kemény munka, elszánt erőfeszítés szükséges sikereinkhez, amelyekre büszkék vagyunk, és amelyeket szeretnénk tovább gyarapítani. A nevelés-oktatás területén olyan értékeket kívánunk nyújtani tanulóinknak, amelyekkel megőrizhetik nemzeti hagyományainkat, és a XXI. század kihívásainak is eleget tudnak tenni.

2010-től tehetségponttá és előminősített referencia intézménnyé váltunk.

Nádorvárosi Főigazgatóság Kölcsey Ferenc Általános Iskola

  1. július elsejétől iskolánk a Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóságba integrálódott. Kismegyeri tagiskolánk megmaradt, a kismegyeri óvoda azonban levált rólunk. Főigazgatóságunkban 5 intézményegység és ezen belül 11+1 szervezeti egység működött.
  2. szeptember 1-jétől az óvodák leváltak intézményünkről. 2013. január 1-jétől a közoktatás országos átszervezése keretében iskolánk fenntartói feladatait Győr megyei város átadta az államnak. Így iskolánk is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Megyeközponti Tankerülete fennhatósága alá került.

Nádorvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola Kölcsey Ferenc Általános Iskolája

nevet viselte intézményünk a 2013/14. tanévben. Szeptember 1-jétől ötödik évfolyamon kézilabda sportági osztály indult.

Iskolánk neve 2014-től Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola formára változott. A kismegyeri alsó tagozat tanulói a 2020-21-es tanévtől integrálódtak intézményünkbe, ezzel kismegyeri telephelyünk megszűnt.