Nevelő-oktató munka 2021-04-09T14:41:36+00:00

Intézményünk nevelő-oktató munkája

Iskolánk nevelő-oktató tevékenységének meghatározó dokumentuma pedagógiai programunk.

Az alsó tagozatban a tanítás helyi tantervünk szerint történik. A párhuzamos osztályokban egy-egy tantárgyat ugyanazokkal a módszerekkel, egységes követelményekkel tanítunk. Az olvasás megtanítását szótagolva végezzük.

Az idegen nyelv tanulására (német vagy angol), már az első osztálytól biztosítunk lehetőséget.  A délelőtti tanítást a napközis foglalkozások követik, ahol a házi feladatok megoldására, megtanulására van módjuk tanulóinknak. Az alsó tagozatosok számára színes szakköri tevékenységet kínálunk a drámajáték, az ének, a néptánc, a matematika, a Bütykölde és a Zöld iskola szakköreink keretében.

Sportolási lehetőségeink: kézilabda, futball, kosárlabda, cselgáncs, futsal.

 A színvonalas nevelő-oktató munkának köszönhetően évről évre túljelentkezés van első évfolyamunkra.

A felső tagozatban kiemelt feladatunk, hogy tanulóinkat felkészítsük a továbbtanulásra és a modern világ elvárásaira.

Célunk: fejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás. Nevelési alapelvünk a gyerek személyiségének, tehetségének kibontakoztatása egyéni bánásmód alapján.

A felső tagozatban szaktantermi rendszerben folyik az oktatás földrajz, idegen nyelvek, kémia, rajz, informatika, testnevelés, történelem tantárgyakból. A hetedik és nyolcadik évfolyam differenciáltan, nívócsoportokban tanulja a matematikát és a magyar nyelv és irodalom tantárgyat. Iskolánkban az élő idegen nyelvek közül az angol vagy a német nyelv tanulására van lehetőség emelt óraszámban. Hetedik évfolyamtól második idegen nyelvet is lehet választani / angolt vagy németet/ A nyelvgyakorlás érdekében külföldi kirándulásokat, nyári táborokat szervezünk.

A legkorszerűbb igényeket is kielégítő informatikai szaktantermekben kiscsoportos oktatás folyik.

Az Ökoiskola cím kötelez bennünket, így a környezettudatos nevelés fontos szerepet játszik iskolánk életében.

judo
scrabble
Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulói
író kisfiú

A sikeres továbbtanulás érdekében 8. évfolyamon magyarból és matematikából felvételi előkészítőt tartunk. Tehetséges tanulóink énekkar, média, matematika, rajz, társastánc szakkörön vehetnek részt. Tizenegyezer kötetes könyvtár segíti nevelő-oktató munkánkat.

Az 5. osztályosok délután a tanulószobában, szaktanár felügyeletével és segítségével készülhetnek a másnapi órákra. Jól működő, a pedagógiai tevékenységet kiegészítő diák-önkormányzati munka folyik iskolánkban.

A diákszervezet változatos programokkal segíti a szabadidő hasznos eltöltését.

Délutáni sportkör keretében kézilabdára, futsalra, és labdarúgásra van lehetőség. Évente sítábort szervezünk kezdőknek és haladóknak. A DSE túraköri kirándulások során tanulóink megismerkednek hazánk kiemelkedő történelmi, irodalmi értékeivel. Kétévente legkiválóbb diákjainkat Kölcsey szülőföldjére visszük.

A Liszt Ferenc Zeneiskola kihelyezett tagozata működik intézményünkben, amely foglalkozásain sok tanulónk vesz részt.
Magas színvonalú nevelő- oktató munkánk bizonyítéka, hogy végzős tanulóink több mint 90% gimnáziumokban és szakközépiskolákban tanulhat tovább.