Járványügyi intézkedési terv 2020-09-01T13:29:16+00:00

Intézkedési terv

A Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskolában a 2020/2021-es tanévben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

 1. Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre
 • Intézményünkben mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk.
 1. Intézményünk látogatása, rendezvények, kirándulások
 • Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Amennyiben tüneteket észlelnek, a szülők kötelesek az aktuális eljárásrend alapján gondoskodni az orvosi vizsgálatról. Továbbá kötelesek értesíteni az iskolát a gyermek koronavírus gyanújáról vagy igazolt fertőzéséről.
 • Hogy a csoportosulást elkerüljük, a reggeli gyülekező elmarad, a tanulók 7:45 óráig érkezési sorrendben a teremben foglalnak helyet.
 • A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 • Az intézmény előtt és az intézményben a tanulók csoportosulása kerülendő.
 • Az óraközi szünetekben törekszünk a csoportosulások elkerülésére, a 1,5 m-es védőtávolság betartására. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken(folyosó), úgy az ott -tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 • A testnevelésórákat idő függvényében szabadtéren tartjuk, kérjük, ennek megfelelően gondoskodjanak gyermekük ruházatáról.
 • A tanévnyitó ünnepség alatt is betartjuk az alapvető egészségvédelmi szabályokat (távolságtartás, maszk). A megszokottól eltérő módon az ünnepély résztvevőinek számát korlátozzuk.
 • Szülői értekezleteket a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a KRÉTA rendszeren keresztül történik a kapcsolattartás szülő és pedagógus között.
 • Külföldi kirándulások szervezése kerülendő, belföldi kirándulások szervezése megfontolandó.

 

 1. Egészséqügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
 • Intézményünk bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. Kérjük a szülőket, hogy fokozottan hívják fel gyermekük figyelmét a gyakori szappanos kézmosásra, fertőtlenítőszerek használatára, és biztosíthatnak részükre külön kézfertőtlenítőt is.
 • Megkérjük a kedves szülőket, hogy csak indokolt esetben, az egészségügyi szabályok betartásával jöjjenek be intézményünkbe (maszk, kézfertőtlenítés).
 • A szociális helységekben és mosdókban biztosítottuk a szappanos kézmosás lehetőségét, illetve papírtörlőket helyeztünk ki.
 • A pedagógusok folyamatosan felhívják a gyerekek figyelmét az alapvető higiéniás szabályok betartására. Többek között a köhögési etikett (papír zsebkendő használata köhögéskor), az alapos kézmosás és kézfertőtlenítés szabályaira is. Kérjük, hogy erre a szülő is hívja fel gyermeke figyelmét.
 • Biztosítjuk a gyakran érintett felületek: asztalok, ajtó- ablak kilincsek, villanykapcsolók, szaniterek és csaptelepek gyakori vírusölő hatású szerrel történő fertőtlenítését.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk a zárt terek természetes szellőztetésére.

 

 1. Étkeztetésre vonatkozó szabályok
 • Az Önkormányzattal közösen ügyelünk az alapvető higiéniás szabályok betartására az étkezőben.
 • Biztosítjuk étkezés előtt és után is a szappanos kézmosás lehetőségét.
 1. Iskola egészséqügyi ellátás szabályai
 • A védőnő a mindenkori járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján működik együtt a pedagógussal, a tanulóval, illetve a háziorvossal.
 • A védőnői szűrővizsgálatok a járványügyi óvintézkedések (zsúfoltság kerülése, 1,5 távolság megtartása) figyelembe vételével történnek.
 1. Tanulói hiányzások kezelése
 • Az a tanuló, aki a veszélyeztetett csoportba tartozik (légzőszervi megbetegedés, cukorbetegség stb.) és erről orvosi igazolással rendelkezik esetleges hiányzását igazoltnak tekintjük.
 • Hatósági karanténba kerüléskor a tanuló a pedagógussal egyeztetett kapcsolattartási formában részt vehet az oktatásban.
 1. Teendők beteg személy esetén
 • Ha gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb iskolai dolgozónál a fertőzés tüneteit észleljük, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük az orvost, szülőt, gondviselőt. A későbbiekben az orvos utasításai alapján járunk el.
 • Gyógyultság esetén a gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
 1. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében
 • Szükség esetén intézményünk felkészült a munkarend átalakítására, amihez figyelembe veszi az Oktatási Hivatal módszertani ajánlását.
 • Amennyiben intézményünkben fertőzés lép fel, úgy az Operatív Törzs dönt a digitális munkarend bevezetéséről.
 • A digitális munkarend során a tanulási folyamat online történik. A tanulók a digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
 • Amennyiben átmenetileg elrendelésre kerül a digitális munkarend, úgy a gyermekfelügyeletet az intézményünk vagy a Tankerületi Központ szervezi meg.
 1. Kommunikáció

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy csak hiteles forrásokból tájékozódjanak az oktatással kapcsolatos hírekről. ( www.kormany.hu, www.oktatas.hu )

 

Csüdömné Szalai R Judit

intézményvezető

Győr, 2020.08.31.