KÖL-DÖK 2021-04-09T14:55:08+00:00

A DÖK munkaterve a 2020/21-es tanévben

A DÖK alapfeladata, hogy tagjait megtanítsa:

A DÖK alapfeladata, hogy tagjait megtanítsa:

 • az érdekképviseletre, jogaik és kötelességeik figyelembe vételével, azokkal összhangban;
 • a közéleti feladatok ellátására: maguk döntsenek működésükről, szervezeti kereteikről, vezetőségükről;
 • javaslat és véleménynyilvánítási lehetőségről a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

Iskolánkban a diákönkormányzat a DÖK SZMSZ ismeretében, DÖK segítő tanár segítségével tevékenykedik. A DÖK éves munkatervének összeállításakor figyelembe veszi és feladatai közé beépíti a tanév kiemelt feladatait, amelyek a következők:

 • a jogszabályi változások beépítése a napi gyakorlatba,
 • toleranciára és demokráciára nevelés,
 • mindennapos testmozgás; a tanári példamutatást is beleértve,
 • intézményi és partneri elégedettségmérés
 • a művészeti nevelés erősítése,
 • környezettudatos magatartás erősítése, különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtésre
 • A szelektív hulladékgyűjtés napi gyakorlattá válása minden osztály feladata. Az elmúlt év tapasztalatai alapján a hulladékgyűjtést még körültekintőbben, a gazdasági fenntartó szervezettel egyeztetve kell megvalósítani.
 • Szoros együttműködés az iskola ÖKO csapatával

A jogszabályi változások beépítése a napi gyakorlatba:

 • Házirend
 • SZMSZ
 • Pedagógiai Program

Iskolai életünket szabályozó belső dokumentumaink tartalmi megismerése, a változásainak tudatosítása egyik legfontosabb feladatunk.

Toleranciára és demokráciára nevelés:

 • Egymás kölcsönös elfogadása, tiszteletben tartása a közösségi lét alapfeltétele. A diákönkormányzat tagjai ebben járjanak élen.
 • Problémák esetén forduljanak az osztálytitkárokhoz és osztályfőnökeikhez bizalommal.

Mindennapos testmozgás, a tanári példamutatást is beleértve:

 • Diákjainknak testnevelés órákon, iskolai sportcsoportokban, sportversenyeken és intézményen kívüli programokon van lehetősége mindennapos testmozgásra iskolánkban.
 • A sportcsarnok építését támogatjuk, és javasoljuk a mielőbbi megépítését.
 • Jó példát mutatnak az egyénileg vagy csoportosan sportoló kollégák az élethosszig tartó önképzés területén is.

Közéleti szereplésre való nevelés:

 • A DÖK választott vezetői irányíthatják az intézményben folyó DÖK tevékenységeket
 • Diákközgyűlésünk megfelelő keretet biztosít az éves diák-önkormányzati munka bemutatására, a közszereplés gyakorlására.
 • A rendezvényeken szerzett tapasztalatok fejlesztik tanulóink ismereteit, nemzeti identitásuk erősödését.

Környezettudatos magatartás erősítése, különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtésre:

 • A szelektív hulladékgyűjtés napi gyakorlattá válása minden osztályunk feladata. Az elmúlt év tapasztalatai alapján a hulladékgyűjtést még körültekintőbben, a gazdasági, fenntartó szervezettel egyeztetve kell megvalósítani.
 • Szoros együttműködés az iskola ÖKO csapatával

Dök-elnök: Papp Kira 8.D

Helyettes: Csuppely Jana Jázmin 7.A

Osztálytitkárok:

OSZTÁLY VEZETŐ HELYETTES
5.A Egyházi Linda Grényi Milán
5.B Kovács Patrícia Németh Richárd
5.C Petrovicz Dorina Dittrich Lili
6.A Rádli Nina Horváth Kornél
6.B Csavar Zsombor Eördögh Levente
6.C Pálóczi-Varga Lívia Takács Júlia
7.A Csuppely Jana Jázmin Szollinger Anna Lujza
7.B Mészáros Dzsenifer Berger Borisz
7.C Jó Bálint Kővári Szonja
8.A Boros Áron Rugli Liza
8.B Sziveri Liza Fanni Schuszter Laura
8.C Molnár Réka Csizmadia Lili
8.D Papp Kira Molnár Zsófia

DÖK - Ütemterv

 

 Nézd meg a DÖK egész éves ütemtervét

és programjait!

Megnézem!